FORGOT YOUR DETAILS?

Tebliğler

Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Dâhili Acil Durum Planı Tebliği İndir

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği İndir

Ek-Tehlike Sınıfları Listesi (NACE Kodları - 20.02.2016) XLS

Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği İndir

Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM: 2015/24) İndir

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ İndir

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2015/1) İndir

Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ İndir

Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği İndir

Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2015/2) İndir

Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 39) İndir

Tozla Mücadele ile İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ İndir

Ahşap ve Ön Yapımlı Çelik ile Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliğ İndir

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ İndir

İşveren Uygulama Tebliği İndir

İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ İndir

Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ İndir

Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ İndir

Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ İndir

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği İndir

Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Fenni Teknik Şartnamesi)

 


Yukarı