FORGOT YOUR DETAILS?

İş Sağlığı ve Güvenliğinizi Bizim sağlamamızı isterseniz eğer, sadece yan taraftaki Teklif Al butonundaki alanı doldurmanız yeterlidir.Biz sizlere ulaşalım....

Akademik OSGB?

Akademik OSGB Farklı İle...

İş Güvenliği

  • Çalışanları Korumak

    İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının ana amacını oluşturur. Çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarına karsı koruyarak ruh ve beden bütünlüklerinin sağlanması amaçlanmaktadır.
  • Üretim Güvenliğini Sağlamak

    Bir işyerinde üretim güvenliğinin sağlanması beraberinde verimin artması sonucunu doğuracağından özellikle ekonomik açıdan önemlidir.
  • İşletme Güvenliğini Sağlamak

    İşyerinde alınacak tedbirlerle, iş kazalarından veya güvensiz ve sağlıksız çalışma ortamından dolayı doğabilecek makine arızaları ve devre dışı kalmaları, patlama olayları, yangın gibi işletmeyi tehlikeye düşürebilecek durumlar ortadan kaldırılacağından işletme güvenliği sağlanmış olur.
Devamı İçin...

Çevre Danışmanlığı

7/2/1993 tarihinden sonra faaliyete geçen tüm işletmelerin ÇED Olumlu, ÇED Gerekli Değildir veya ÇED Kapsam Dışı belgesi alması zorunludur.

Ülkemizde çevre ile ilgili yasal düzenlemeleri içeren temel kanun “2872 Sayılı Çevre Kanunu” olup tüm kişi, kurum ve kuruluşların çevre ile ilgili konularda bu kanuna uyması zorunludur.
Bu Kanunun amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır.
Kanunun uygulatılması ile ilgili temel sorumluluk Çevre ve Şehircilik Bakanlığındadır.
2872 Sayılı Çevre Kanunu uyarınca ülkemizde faaliyet gösteren işletmeler için 3 temel konu ön plana çıkmaktadır.


Yukarı